Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds Mor, 18. august

I forbindelse med festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen, vil det bli arrangert en prosesjon gjennom gatene mellom St. Hallvards og St. Olavs menigheter i Oslo.

Jomfru Maria Lørdag 18. august 2012

Prosesjonen starter fra St. Hallvard kirke kl. 16.30 og avsluttes i St. Olav kirke, der det feires pontifikalmesse kl. 18.00 ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Vi oppfordrer alle til å sette av denne ettermiddagen for å delta i prosesjonen gjennom Oslos gater – med bønn og sang – til ære for Vår Frue som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster!

Vi ønsker alle – ikke minst barnefamilier – hjertelig velkommen. Vi oppfordrer alle som har nasjonaldrakter til å bære dem denne dagen, slik at prosesjonen blir et synlig uttrykk for at det er en verdenskirke som ærer vår Mor og Kirkens Mor.

Vel møtt!


Kontaktpersoner:

St. Olav menighet St Hallvard menighet Maria G. Cosenza
p. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
p. Wojciech Kotowski SS.CC. 
Tlf. 22 98 21 65
p. Sigurd Markussen 
p. Oddvar Moi 
Tlf. 23 30 32 00
Repr. for prosesjons-
komitéen
Tlf. 992 24 299

 

LAST NED PLAKAT