Vatikanet ansetter amerikansk journalist

Blir Vatikanets nye senior kommunikasjonsrådgiver

Greg Burke
Greg Burke
(Foto:pusc.it)

Vatikanets statssekretariat har ansatt den tidligere Fox News-journalisten Greg Burke (52) i stillingen som "senior kommunikasjonsrådgiver". Amerikanske Burke har siden 2001 vært Roma-korrespondent for Fox News, og har nå takket ja til den utfordrende jobben med å koordinere intern og ekstern informasjon fra det komplekse og sammensatte Vatikan-systemet.

– Jeg har mye forskjellig medieerfaring som jeg håper å kunne ta i bruk for den Kirken jeg elsker, sier Burke til Reuters.

Den forrige legmannen med en senior kommunikasjonsstilling i Vatikanet var den spanske journalisten Joaquin Navarro-Valls, pave Johannes Paul IIs pressetalsmann. I likhet med Navarro-Valls er Burke også medlem av Opus Dei.

Den amerikanske journalistens nærmeste overordnede blir Vatikanets "nummer tre" og Sostituto, erkebiskop Giovanni Angelo Becciu. Burkes hovedoppgave blir i første omgang å koordinere informasjonsflyten mellom statssekretariatet og Den hellige stols pressekontor.