Nytt menighetsråd i St. Torfinn menighet

Den 1. juli 2012 ble stemmene ved årets menighetsrådsvalg i St. Torfinn menighet på Hamar opptelt og sjekket mot menighetens register. De valgte representantene i St. Torfinn menighetsråd 2012-2014 er (i vilkårlig rekkefølge):

Duy Le, Brumunddal (gjenvalgt)

Emelita B. Sosa, Stange

Inger Marit Øien, Brumunddal

Marie Folan Martinsen, Hamar (gjenvalgt)

Per Erling Daae, Hamar

Ho My Tram Thi, Furnes (gjenvalgt)

Ulf Sæther, Elverum (gjenvalgt)

Melding fra St. Torfinn menighet