– Kristendommen er under ideologisk angrep

Kristendommen, og spesielt katolisismen, er utsatt for et ideologisk angrep i mange deler av verden, advarer Vatikanets permanente observatør til FN, erkebiskop Silvio Tomasi.

Tomasi kom med sine bemerkninger under det årlige møtet arrangert av bevegelsen Communione e Liberazione i Rimini, Italia

I følge Tomasi påstår mange kritikere av kristendommen at Kirken ønsker å blande seg i det enkelte individs frihet. Men i realiteten skjer det motsatte, sier Tomasi, da "visse former for ideologier forhindrer den frie religionsutøvelsen på vegne av kristne, og katolikker spesielt".

– Det blir også enda mer åpenbart at denne økende intoleransen ikke kun baserer seg på vold og konflikt, men også gjennom mer subtile strategier – som ulike forsøk på å forhindre innflytelsen fra mennesker med religiøs tro som ønsker å bidra til det felles beste gjennom deltakelse i offentligheten, hevder Tomasi.

I følge FN-observatøren må kristne finne nye og effektive måter å overbevise medmennesker om at troen ikke begrenser den menneskelige frihet, og at begrensninger av religionsfriheten setter andre menneskerettigheter i fare.

Vatikanradioen | via CWN