Endringer hos søstrene på Hønefoss

Sr. Matta Xinh Nguyen, generalpriorinne for Søstrene av Det hellige kors av Nha Trang, har besøkt kongregasjonens søstre i Norge i sommer. Det er i år ni år siden søstrene etablerte seg på Hønefoss og halvannet år siden de kom til Bergen. En etablering av et klosterfellesskap er en krevende prosess, og etter ni år er det gjort opp status:

Sr. Anna Hoang Thi Linh, som har vært priorinne på Hønefoss siden starten, har nå et sabbatsår som hun tilbringer i Lunden kloster. Ny priorinne er sr. Lucia Nguyen – hun har vært i Norge siden starten, har utdannet seg og arbeider som hjelpepleier ved Romerike sykehus.

Foruten sr. Lucia består kommuniteten nå av søstrene sr. Anna Tran thi Thuong, sr. Anna Nguyen thi Hoa Giang, sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen, som alle er kommet til Norge i år, og sr. Maria Nguyen thi Hong, som kom i fjor.

Kommuniteten på Marias Minde i Bergen består av fem søstre: sr. Anna Nguyen Thi My Luong (priorinne), sr. Madeleine Nguyen Thi Minh Hoa, sr. Theresa Tran Thi Hua, sr. Ane Duong Thi Thanh Tuyen og sr. Theresa Nguyen Thi Bich Chi.

Det er ikke bare i Norge kongregasjonen har etablert seg i løpet av de siste årene, også i Frankrike har de nå en kommunitet bestående av fire søstre.