Temadag: makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser

nullOslo katolske bispedømme inviterer til temadag: ”Det skjer ikke i vår menighet: Temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser.” Neste temadager er i Oslo og Stavanger.

Målgruppe: alle barne-, ungdoms- og voksenledere, prester, menighetsråd, lærere og andre frivillige og ansatte i menighetene i Oslo katolske bispedømme

Seksuelle krenkelser og overgrep i kirkelige kretser har rystet verden. Oslo katolske bispedømme ønsker å møte fremtiden med tiltak som kan bidra både til å forebygge overgrep og hjelpe dem som er rammet. I den forbindelse har bispedømmet opprettet et ressursteam som vil arrangere regionale temadager. Man melder seg på det stedet og den tiden som passer best. Kursopplegget er utarbeidet av Tormod Kleiven, som er spesialist på feltet, og er tilpasset Den katolske kirke.

Blant kursholderne er p. Sigurd Markussen, psykolog Huan Nguyen, jurist Rønnaug Aaberg Andresen og Tormod Kleiven. (Ikke alle er til stede på alle temadagene.)

Høsten 2012

Oslo: 15. september klokken 10-16 i Mariagården, Akersveien 16. Foredragsholdere er Rønnaug Aaberg Andresen, Huan Nguyen og p. Sigurd Markussen. Påmelding til okb@katolsk.no eller på tlf 23 21 95 08 innen 8. september.

Stavanger: 22. oktober 2012 fra 15-ca 21.20. Foredragsholdere er Tormod Kleiven, Huan Nguyen og Rønnaug Aaberg Andresen. Påmelding til stavanger@katolsk.no eller på tlf 51 51 70 20 .

Trondheim: (tentativ dato i desember)

Temadagene er gratis og har et begrenset antall plasser.