Nytt menighetsråd på Hønefoss

I St. Teresia menighet på Hønefoss ble det nylig valgt nytt menighetsråd.

Rådet konstituerte seg 16. august og består, i tillegg til sognepresten, av

Leder: Jacek Michalewicz
Nestleder: Elin Berge
Sekretær: Aloha Mauritzsen
Faste medlemmer: Else Alvheim, Sr. Lucia Nguyen Kim Trang, Andrzej Chlipala
Varamedlemmer: Toril Wibe, Eva Gravem Knudsen

Den 5. mars ble også det nye finansrådet dannet. Medlemmene der er Kari Rieber-Mohn (leder), Anne Bergram, Viera Rozmara-Frydenlund.

Melding fra St. Teresia menighet

av Mats Tande publisert 31.08.2012, sist endret 31.08.2012 - 13:58