Polsk sjelesorg innlemmes i St. Olav menighet

Den polske sjelesorg ved St. Olav menighet i Oslo, som alltid har vært uavhengig av menigheten, blir fra 1. september 2012 innlemmet i menighetens strukturer. Dette gjelder også den polske katekesen.

Innlemmelsen er et pilotprosjekt innen Nasjonalsjelesorgen, som har til hensikt både å forbedre samarbeidet mellom nasjonale grupper og den lokale menigheten – og samtidig øke kvaliteten på invandrersjelesorgen. Ved denne anledning vil også kapellaner i St. Olav menighet overta ansvaret etter fransiskanerne.

Som nevnt i biskop Eidsvigs utnevnelser av 2. juli 2012, overtar p. Antoni Skrobis OFM og p. Stanislaw Chomicz OFM samtidig ansvaret for den polske sjelesorgen i St. Laurentius menighet i Drammen, St. Magnus menighet i Lillestrøm, St. Gudmund menighet på Jessheim, St. Torfinn menighet i Hamar, Mariakirken menighet i Lillehammer og Sta. Clara menighet i Kongsvinger.

Melding fra Nasjonalsjelesorgen