St. Joseph retrettsenter høsten 2012

Våre retrett-tilbud på St. Joseph retrettsenter, Grefsen i 2012:


Her i låvebygningen i 2. etasje på 
Grefsen blir medlemmer av alle trossamfunn ønsket velkommen
til å  trekke  seg  tilbake og søke et dypere forhold til Gud gjennom
stillhet og bønn.
  • Retrett fra torsdag 13. sept til søndag 16. sept. Veiledere P. Rory og Sr. Marit
  • Retrett fra torsdag 27. sept. til søndag 30. sept. Veiledere P. Erik og Sr. Marit
  • Retrett fra torsdag 11. okt. til søndag 14. okt. Veiledere P. Rory og Sr. Marit
  • Retrett fra torsdag 25. okt. til søndag 28. okt. Veiledere P. Erik og Sr. Marit
  • Retrett fra torsdag 8. nov. til søndag 11. nov. Veiledere P. Rory og Sr. Marit

Adventsretretter

  • Retrett fra torsdag 6. des. til søndag 9. des. Veiledere P. Erik og Sr. Marit
  • Retrett fra torsdag 13. des. til søndag 16. des. Veiledere P. Rory og Sr. Marit

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen. Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter med middagen kl 12.45. Personlig veiledning er en del av retretten. Prisen på helgeretretter fra torsdag til søndag (tre døgn) er kr 1800,-

Påmelding kan skje pr. e-post retrett@stjoseph.no eller ved å henvende seg skriftlig til senteret: St. Joseph Retrettsenter Brannvaktveien 5, 0489 Oslo, telefon: 23 40 09 22 (Sr. Marit) eller 23 40 09 34 (Sr. Christa).

Plass på retretten er sikret når påmelding er bekreftet og depositum betalt.

Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402

Bankgirokonto: 1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret: Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil: Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.

Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på baksiden av låven (stor gul bygning)

Informasjon om retrettene og retrettsenteret: se: www.stjoseph.no