Temadag i Oslo: makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser

okb.gifOslo katolske bispedømme inviterer til temadag i Oslo 15. september:

Det skjer ikke i vår menighet:
Temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser

Målgruppen er alle barne-, ungdoms- og voksenledere, prester, menighetsråd, lærere og andre frivillige og ansatte i menighetene - især denne gang i osloområdet.

Temadagen, som er gratis, avholdes i Mariagården, Akersveien 16, den 15. september fra kl 10-16.

Foredragsholdere er Rønnaug Aaberg Andresen (leder av Fagetisk råd), Huan Nguyen (psykolog, medlem i Fagetisk råd) og p. Sigurd Markussen.

 
Kursopplegget er utarbeidet av Tormod Kleiven, som er spesialist på feltet, og er tilpasset Den katolske kirke.

Påmelding til Oslo katolske bispedømme på mail okb@katolsk.no eller tlf 23 21 95 08 innen 8. september.