Velkommen til kulturdag i St. Olav menighet

Lørdag 8. september stenges Akersveien for trafikk, og blir i stedet fylt med salgsboder, mat, musikk og dans fra de

ulike nasjonale gruppene i St. Olav menighet.

Kulturdag i St. Olav