VIS (Vatican Information Service) legger inn årene

Vatikanets informasjonstjeneste (VIS) publiserte tirsdag sin siste nyhetsmelding. Nå erstattes den av en ny flerspråklig nyhetsbulletin som går på lufta fra september.

VIS ble etablert av Vatikanets pressekontor i 1991, og har gitt rundt 60 000 e-postabonnenter daglige nyheter om paven, Vatikanet, kirkelige utnevnelser og pressemeldinger fra Den hellige stol. Pressekontorets daglige nyhetsbulletin, samt den ennå ferske nyhetstjenesten news.va, erstatter altså VIS.

Den daglige nyhetsbulletinen fra Vatikanet har til nå kun vært tilgjengelig på italiensk, og delvis på engelsk, fransk og spansk. Fra og med september blir den tilgjengelig i fulltekst på engelsk, fransk og spansk.

VIS-bloggen vil fremdeles ligge på nett, med et arkiv som går tilbake til 1999.