Fatwa mot selvmordsangrep og terrorisme

– Det er viktig å bekjempe ekstremisme innenfor alle religioner, sier biskop Bernt Eidsvig i forbindelse med den europeiske lanseringen av Fatwa mot ekstremisme og terrorisme.

Imam
Den norske interreligiøse delegasjonen på podiet
sammen med imamen.

Foto: Susanne Lende, Dnk

Fatwaen er utstedt av Shaykh-ul-Islam dr. Muhammad Tahir-ul-Quadri og lanseringen fant sted i København torsdag 6. september 2012.

Dr. Muhammad Tahir-ul-Quadri er en kjent islamsk lærd med pakistansk bakgrunn, og har skrevet en fatwa (domsavsigelse) mot selvmordsangrep og terrorisme. Fatwaen er på 600 sider og er den første i sitt slag.

En norsk delegasjon bestående av representanter fra Den katolske kirke, Det mosaiske trossamfunn, Mellomkirkelig råd for den norske kirke, Islamsk råd Norge og Det europeiske religionslederrådet, ECRL, deltok under lanseringen.

Oslo katolske bispedømmes samfunnskontakt, Ingrid Rosendorf Joys, understrekte i sitt innlegg at det er viktig og riktig at moderate krefter i de ulike religionene tar til motmæle mot ekstremisme i egne trossamfunn. Hun etterlyste også et økt fokus fra muslimsk hold på religionsfrihet og religiøse minoriteters stilling og rettigheter, og oppfordret ul-Quadri til å utstede en fatwa med dette som tema.

Ingrid Joys
Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme,
Ingrid Rosendorf Joys, etterlyste i sitt innlegg større
muslimsk fokus på religionsfrihet.

Dr. Muhammad Tahir-ul-Quadri fremholdt at Islam som andre religioner handler om fred, og la vekt på at utdannelse var viktig for å forhindre radikaliseringen av unge muslimer.

I den norske delegasjonen deltok Ingrid Rosendorf Joys (Oslo katolske bispedømme); Naomi Sender (Det mosaiske trossamfund); Mohamed Bouras (Islamsk råd Norge); Mehtab Asfar (Islamsk råd Norge); Einar Tjelle (Mellomkirkelig råd); Susanne Lende (Mellomkirkelig råd) og Stein Villumstad (Det europeiske religionslederrådet).

av Webmaster publisert 07.09.2012, sist endret 10.09.2012 - 15:09