"Hedningenes forgård" til Stockholm

– En verden med eller uten Gud

Det pavelige råd for kulturen har de sist årene arrangert en rekke dialogmøter mellom troende og ikke-troende i flere europeiske byer, under navnet 'Hedningenes forgård'.

"Hedningenes forgård" er hjertebarnet til den italienske kardinal Gianfranco Ravasi – et dialogprosjekt hvor troende møter agnostikere og ateister til samtaler om tro, etikk og filosofi. Ravasi er presidenten i nevnte pavelige råd, og er kanskje mest kjent i Italia for sitt kulturelle engasjement og spalten i det italienske nettstedet Il Sole 24 Ore. Ravasi er forøvrig den mest aktive kardinalen på det sosiale nettstedet Twitter, med over 22 000 følgere. 

– Intensjonen med 'Hedningenes forgård' er å føre dialog med alle de ikke-troende som forplikter seg til etiske idealer, men som er ute av stand til å forestille seg transcendens, og sammen jakte etter svar på vår tids store fundamentale og eksistensielle spørsmål, har Ravasi uttalt om prosjektet.

Etter tidligere å ha vært innom byer som Barcelona, Bologna og Paris er turen nå kommet til Stockholm den 13.-14. september, hvor temaer som tro vs. vitenskap og praktiske konsekvenser av tro vs. ikke-tro skal diskuteres.

Blant paneldeltagerne – i tillegg til kardinal Ravasi – finner vi blant annet professoren og forfatteren Georg Klein, forfatteren Ylva Eggehorn og den lutherske biskop Antje Jackelén.

De mer aggressive såkalte ny-ateistene er så langt ikke invitert til disse dialogmøtene. En av dem, den verdenskjente forfatteren og nyateisten Richard Dawkins, holdt onsdag hoff på Hotel Rival i Stockholm, etter en invitasjon fra det svenske humanistiske forlaget Fri tanke.