Uttalelse fra Oslo katolske bispedømme i forbindelse med filmen «Innocence of Muslims»

Oslo katolske bispedømme v/Kommsjonen for interreligiøs dialog tar avstand fra krenkelse av religion og uttrykker medfølelse med muslimer som føler seg såret og støtt av den usmakelige filmsnutten på YouTube om profeten Mohammed.

Ytringsfriheten gir mennesker rett til å uttrykke seg, men fratar oss ikke ansvar for det vi ytrer. Filmen skildrer på en usaklig måte livet til profeten Mohammed og egner seg kun til å såre det andre holder hellig. Vår egen historie og kultur har mange eksempler på latterliggjøring av kristendommen.

Religionsfriheten sikrer enhver retten til å tro og praktisere sin religion, men den verner ikke mot kritikk – saklig som usaklig – av religionen. Kritikk bør møtes med dialog og kunnskap, og ikke vold og ødeleggelser. Oslo katolske bispedømme fordømmer på det sterkeste de voldelige reaksjonene som har kommet i kjølvannet av filmen og støtter Islamsk Råd Norges ønske om å markere sin motstand mot filmen med kunnskap og en fredelig markering.

 

Kontaktinfo:

Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme, Ingrid Rosendorf Joys, epost: ingrid.rosendorf.joys@katolsk.no, mobil: 402 15 132

 

 

av Webmaster publisert 19.09.2012, sist endret 20.09.2012 - 00:12