– Kirken trenger økt bevissthet rundt ansvarlighet

Overgrepsskandalene har vist behovet for å fremme en klar bevissthet rundt ansvarlighet i Kirken, sier Vatikanets sjefsanklager.

Maltesiske msgr. Charles Scicluna sier i et intervju med Vatikanradioen at skandalene – som han beskriver som "et tragisk sår i Kirken og i samfunnet" – bør føre til en anerkjennelse at vi "ikke bare står ansvarlige overfor Gud, men også overfor hverandre og våre likemenn for måten vi behandler vanskelige spørsmål rundt synd og kriminalitet".

Pave Benedikt XVI har jobbet jevnt og trutt med å fremme denne ansvarliggjøringen, både i handling og ved måten han snakker om dette til prester, biskoper og legfolk, sier Scicluna, og under pavens lederskap "gjør vi ikke bare det som er rett, men viser også et godt eksempel for andre".

Vatikanradioen | via CWN