Caritas Norges Høstmøte 23. og 24. november

Caritas Norge minner om høstmøtet i Oslo 23. – 24. november.  Hensikten denne gangen er å komme frem til konkrete samarbeidstiltak i menighetene og med ulike katolske organisasjoner, basert på erfaringer og  ideinnspill gjort på tidligere seminarer og rådsmøter. Resultatene fra seminaret håper vi kan bli intensjonsavtaler for en videreutvikling av samarbeidet  mellom Caritas Norge og menighetene/organisasjonene. Slike intensjonsavtaler må tas med tilbake for å forankres/diskuteres lokalt. 

Påmeldingsfristen er førstkommende mandag.  Det er spesielt viktig at de som har behov for at Caritas ordner med overnatting gir beskjed så fort som mulig (inkludert hvilke(n) natt/netter).  Det er cupfinale i Oslo den helgen, mange av hotellene er allerede fulle.

Påmelding til caritas@caritas.no 

Program (foreløpig)

 

Fredag 23. november
Sted: St. Hallvard kirke, Enerhaugen, Oslo

18.00:    Messe

19:00     Åpningsmiddag

Lørdag 24. november

Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo

09.00:    Velkommen

09.15:    Hvorfor karitativt arbeid? – et lite dykk ned i sosiallæren

09.45:    Markedsplass for praktisk og konkret samarbeid:

(Med markedsplass mener vi en møteplass hvor du kan vurdere praktiske ideer og produkter som kan være nyttige for deg og din menighet eller organisasjon)

Utlandsvirksomheten;

Faddermenighet

Landfadder

Besøk fra Sør

Samarbeid med nasjonale grupper

Caritas ambassadør

Nye ideer

Innlandsvirksomheten;

Veiledning i å starte Caritas-gruppe

Kurs i sosiallæren

Caritas søndag

Fasteaksjonen

NUKs Adventsaksjon

Forbønnsgudstjenester

Talsmannsarbeid lokalt og internasjonalt

Nye ideer

12.00: Lunsj

12.45: Vi besøker markedsplassen - reflekterer over samarbeidsmuligheter – lager intensjonsavtaler om samarbeid (som tas med hjem for bearbeiding og beslutning i menighetene, nasjonale grupper, katolske organisasjoner/institusjoner).

15.00 – 16.00: Oppsummering om videre samarbeid

Melding fra Caritas