Australske biskoper: – Vi har ingenting å skjule

Den australske regjering har igangsatt en føderal kommisjon som skal undersøke seksuelle overgrepssaker mot barn.

Det er statsminister Julia Gillard som mandag beordret undersøkelsene, i kjølvannet av flere rapporter som avslører overgrep blant annet innen ulike ordenssamfunn. Kommisjonen skal allikevel ha et bredt perspektiv, og se på rutinene til både kirker, statlige institusjoner og ulike organisasjoner.

Ønsker kommisjonen velkommen. Den katolske kirkes øverste leder i Australia, kardinal George Pell, ønsker kommisjonen velkommen, men understreker også at overgrepsproblematikk ikke er eksklusivt for kirken.

– Seksuelt misbruk er ikke begrenset til Den katolske kirke. Det forekommer, tragisk nok, i familier, kirker, skoler og andre organisasjoner, heter det i en uttalelse fra Den australske bispekonferanse.

Landets katolske ledere uttrykker "dyp sorg" for de "lidelser og traumer" som har blitt påført barn i kirkens varetekt. De siste 20 år har det allikevel blitt gjort betydelige fremskritt innen forebygging og bistand til overgrepsutsatte, skriver biskopene, noe som inkluderer et "nært samarbeid med politiet".

– Selv om det fantes betydelige problemer i enkelte bispedømmer og ordener, så er antagelsene om et systematisk problem med seksuelle overgrep innen Den katolske kirke både ugrunnet og uforenelig med fakta, hevder en samlet bispekonferanse.

Det er ventet at kommisjonens undersøkelser kan holde på så lenge som fem år.