OKB: ny sjelesørger for spansktalende

Enrique Cortes DiazDen 5. november ankom p. Enrique Cortes Diaz Oslo og Norge for å overta ansvaret for spansktalende sjelesorg i bispedømmet. P. Cortes Diaz er spansk, født 21. mai 1970 i Bogotá (Columbia). Han tilhører ordenen Institutum Missionum a Consolata (I.M.C). Diakonviet 8. desember 2000 i London (Storbritannia), og presteviet 8. desember 2001 i Bogotá. Han var i perioden 2001–2012 tilknyttet ordenens institusjoner i Zaragoza og Málaga (Spania) og har i utgangspunktet en avtale på tre år med OKB.

P. Cortes Diaz  snakker spansk, engelsk og italiensk og nås på 23 21 95 79, 478 21 228/Enrique.Cortes.Diaz@katolsk.no