Pavens nye «almissemester» Guido Pozzo bispeviet

Vatikanet, 19.11.2012 (KI/KAP) - Guido Pozzo (60) fra Trieste, den nye lederen av Vatikanets almissekontor (Kontoret for den pavelige veldedighet), ble lørdag den 17. november bispeviet i den romerske basilikaen San Lorenzo in Damaso. Han overtok embetet den 3. november, da den spanske erkebiskopen Félix del Blanco Prieto (f. 1937) fikk innvilget sin avskjedssøknad etter å ha ledet kontoret siden 2007. Samtidig med utnevnelsen ble Pozzo utnevnt til titularerkebiskop av Balneoregium, og den 17. november ble han bispeviet av kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone SDB, assistert av erkebiskopene Gerhard Ludwig Müller, prefekt for Troslærekongregasjonen, og Giampaolo Crepaldi, biskop av Trieste.

Guido Pozzo ble født den 26. desember 1951 i Trieste i Nord-Italia, ved grensen til daværende Jugoslavia. Fra 1987 virket han i Troslærekongregasjonen under kardinal Joseph Ratzinger. I 2009 ble han sekretær for den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, som er underlagt Troslærekongregasjonen, og dermed nummer tre etter presidenten og visepresidenten. I denne funksjonen deltok han betydelig i dialogrunden mellom Vatikanet og Piusbrødrene i SSPX i årene 2010 og 2011.

Hans nye tittel er «Almonissær for Hans Hellighet», og dette embetet er et av de eldste i den romerske kurien. Kontoret er direkte underlagt paven og har som oppgave å samle og bearbeide anmodninger om finansiell hjelp og å fordele midlene. Inntektene kommer blant annet fra salg av pavelige velsignelser som de troende kan kjøpe til ulike anledninger. I kraft av sin stilling er almonissæren medlem av Den pavelige familie.

Ved bispevielsen minnet kardinal Bertone om denne tjenestens store betydning, hvor paven uten store strukturer og byråkrati søker å hjelpe mennesker i nød. Embetet er et «konkret tegn på pavens solidariske nærvær og hjelp», understreket Bertone, som også minnet om den nye erkebiskopens lange og tette samarbeid med paven.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)