Årlig samling av Den neokatekumenale vei i Skandinavia

Diskuterte nyevangelisering

NeoKatDen årlige samlingen av Den neokatekumenale vei i Skandinavia fant nylig sted i Gullbranna, Sverige, mellom den 26.–28. oktober. I samlingen deltok blant annet prester, seminarister, familiene ute i misjon og de ansvarlige for de neokatekumenale kommunitetene i Danmark, Sverige og Norge. Tilstede var også biskopen av København, Czeslaw Kozon.

Tema for helgen var pave Benedikt XVIs oppfordring til nyevangelisering av verden.

I alt var det rundt 300 personer som var samlet i Gullbranna denne helgen, og fra Norge deltok representanter fra de to kommunitetene i Kristiansund.