Oversikt over kallsmesser i 2013

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er

3. januar: Oslo katolske bispedømme ved St. Eystein presteseminar

2. februar: Ordenslivets dag - alle ordenssamfunn feirer

7. mars: St. Josephsøstrene

4. april: Augustinerkorherrene

2. mai: Søstrene av det hellige kors av Quy Nhon

6. juni: Picpusene

4. juli: Oslo katolske bispedømme

1. august: Oslo katolske bispedømme

5. september: Maristene

3. oktober: Dominikanerne/fransiskanerne

7. november: Elisabethsøstrene

5. desember: Oblatpatrene