Egne bispedømmer for unerte ukrainere i Storbritannia og Frankrike

Vatikanet, 18-19.1.2013 (KI/KAP) – Vatikanet har opprettet egne bispedømmer for ukrainere unert med Roma i Storbritannia og Frankrike. Pave Benedikt XVI opphøyde fredag ved et dekret det nåværende eksarkatet (vikariatet) i London til eparki (bispedømme) med navnet «Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London». Som første epark (biskop) utnevnte han den nåværende eksarken (siden 2009) Hlib Borys Svjatoslav Lontsjyna MSU (58). Eparkiet teller over 10 000 troende.

Biskop Lontsjyna ble født i 1954 i Steubenville i Ohio i USA som sønn av ukrainske utvandrere. Han trådte i 1975 inn i det ukrainske klosteret «Studion» i Grottaferrata like utenfor Roma hos studittene (Monachi e Regula Studitarum [Monaca Studiti Ucraini] – MSU), en av de tre tradisjonelle gresk-katolske munkeordenene ved siden av Basilianerne og Redemptoristene av bysantinsk ritus. I 1977 ble han presteviet og utnevnt til studentsjelesørger ved kollegiet Santa Sofia i Roma. I 1994 reiste han til det selvstendige Ukraina, hvor han tjenestegjorde ved presteseminaret i Lviv og foreleste ved det teologiske akademiet der. I 2001 tok han doktorgraden i østkirkelig liturgi ved Det pavelige orientalske institutt i Roma, og et år senere utnevnte den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til hjelpebiskop i Lviv og titularbiskop av Bareta. I 2003 ble han utnevnt til pastoral visitator for sine landsmenn i Italia og i 2004 for de troende i Spania og Irland. I 2009 ble han apostolisk administrator i London og i 2011 formelt utnevnt til eksark. Det  apostoliske eksarkatet for ukrainere i England og Wales ble opprettet i 1957 og ble utvidet til Skottland og Storbritannia i 1968.

Med et dekret lørdag opprettet paven også et eget bispedømme for de ukrainsk-katolske troende i Frankrike. Dekretet opphøyde det nåværende eksarkatet med rundt 130 000 troende ukrainske katolikker av bysantinsk ritus til et eparki med navnet «Saint Wladimir-Le-Grand de Paris des Byzantins-Ukrainiens». Til første epark utnevnte han biskop Borys Gudzjak (52), som har ledet eksarkatet siden juni 2012.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)