Mariaholm: Utvidelsen av spisesalen er i gang

Av Paul Marić,
eiendomsmedarbeider i Oslo katolske bispedømme.

Oppussing på MariaholmGrunnarbeidene ble startet 7. januar, og nå er det straks klart for støping av kjellergulv. Arbeidene forventes å være ferdige like etter påske, og spisesalen vil da ha plass til ca 120-140 personer (mot dagens 70-90). I etasjen under spisesalen vil det etter hvert bli innredet to grupperom.

Som en del av arbeidet, har deler av bekken som renner forbi blitt lagt i rør, og området utenfor har blitt fylt opp med de jordmassene som er gravet ut. Når byggearbeidene er avsluttet vil dette nye uteområdet bli beplantet, slik at Mariaholm får enda en koselig uteplass for store og små.

Disse arbeidene ville ikke vært mulige uten bidrag. Vi har fått store bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, og også mange bidrag fra givere i Norge. På vegne av Mariaholm vil jeg gjerne få takke alle bidragsgiverne.

 

av Webmaster publisert 17.01.2013, sist endret 11.12.2018 - 09:33