St. Eystein skole lanserer egen app

St. Eystein katolske privatskole i Bodø har lansert en egen app til inntekt for ny gymsal.

Fra steystein.no:

Nå er endelig Skoleappen klar til bruk! Skoleappen gir deg informasjon og kjennskap til noe av aktiviteten ved skolen, og du støtter skolen med en gave når du laster den ned. Støtt skolen ved å ta i bruk appen -og send oppfordringen videre til venner og familie. Vi sparer til en gymsal!

I samarbeid med FAU ble vi enige om en månedspris, men dette lot seg vanskelig gjøre, derfor er det et engangsbeløp og det tilsvarer et semester ut i fra det FAU bestemte.

Idéen og tankearbeidet startet tidlig i 2012. Da hadde vi et foreldrearrangement hvor vi blant annet fikk positive tilbakemeldinger når det gjaldt de tekniske løsningene vi har tatt i bruk på St. Eystein skole. I etterkant av dette har foreldre kommenterte at de syntes det var tungvindt å logge seg på Fronter for å finne relevant informasjon, samtidig som jeg så at mobilen brukes mer og mer i hverdagen. Med dette som bakgrunn mente jeg at en Skoleapp ville være nyttig.

Skoleappen lastes ned via Google play eller Appstore.