USA: Hundretusenvis marsjerte for det ufødte liv

Et rekordantall livsvernsaktivister marsjerte fredag gjennom Washington DC i den årlige "Marsj for livet". Årets marsj var ekstra spesiell, da den markerte at det er 40 år siden høyesterettsdommen i saken Roe v. Wade, som i praksis legaliserte abort i USA.

Mars for livetTittelen for årets marsj var da også 40=55M: anslagsvis 55 millioner aborter har blitt utført i løpet av disse førti årene.

De amerikanske livsvernaktivistene fikk endog støtte fra høyeste hold i Roma, da pave Benedikt noen timer før marsjen la ut følgende melding på Twitter: "I join all those marching for life from afar, and pray that political leaders will protect the unborn and promote a culture of life."

Blant talerne var blant annet den tidligere republikanske presidentkandidaten Rick Santorum, hvis yngste datter lider av en sjelden genfeil kalt Trisomi 18 – Edwards syndrom.

Marsjen ble innledet med Den amerikanske bispekonferansens årlige bønnevigilie for livet, i nasjonalhelligdommen Den uplettede unnfangelse i Washington.

Kardinal Sean O’Malley av Boston sa i sin tale at abort "ikke er et nødvendig onde, det er simpelthen et onde".

– Det er ingen tvil om at det neste store angrep på Livets Evangelium vil komme fra dem som jobber for legeassistert selvmord og eutanasi. Det samfunnet som tillater foreldre å drepe sine barn, kommer til å tillate at barn dreper sine foreldre, sa kardinal Malley.