Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har den 21. januar 2013 utnevnt Danny Noel Villanos og Glenn B. Hansen til ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Magnus menighet, Lillestrøm. Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år frem til 21. januar 2016.

Biskop Bernt Eidsvig har den 25. januar 2013 gjenutnevnt sr. Else-Britt Nilsen OP til økumenisk sekretær i Oslo katolske bispedømmene. Dette vervet innebærer blant annet å være leder i bispedømmets økumeniske kommisjon. Kommisjonens øvrige medlemmer, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC., Helene Lund, p. Jo Neve SM og Lars-Erik Rikheim ble også gjenutnevnt samme dato. Utnevnelsene gjelder for to år fra utnevnelsesdatoen.