Pave Benedikt XVI: - Jeg frasier meg embetet som biskop av Roma

Pave Benedikt XVI kunngjorde med disse ord den 11. februar at han abdiserer den 28. februar:

Kjære brødre. Jeg har ikke bare sammenkalt dere til dette rådsmøtet av hensyn til de tre kanoniseringene, men også for å formidle til dere en avgjørelse som er svært viktig for Kirkens liv. Etter gjentatte ganger å ha ransaket min samvittighet fremfor Gud, har jeg kommet frem til at jeg, grunnet høy alder, ikke lenger er skikket til å utøve det petrinske embete på en tilfredsstillende måte. Jeg er fullstendig klar over at denne tjenestens vesen er av åndelig art, og at den derfor ikke bare må utøves ved ord og gjerning, men i minst like stor grad gjennom bønn og lidelse. Ikke desto mindre er dagens verden gjenstand for mange raske endringer, og den rystes av spørsmål som er dypt relevante i forhold til troens liv. Dette betyr at det er nødvendig med både mental og kroppslig styrke for å sitte på Peters stol. Denne styrken har blitt svekket i meg i en slik grad at jeg har måttet erkjenne min manglende evne til på en tilstrekkelig måte å fylle tjenesten som er meg betrodd.

Av denne grunn og med klar bevissthet om handlingens alvor og i full frihet, erklærer jeg at jeg frasier meg embetet som biskop av Roma og etterfølger av Sankt Peter, et embete som ble meg betrodd av kardinalene den 19. april 2005. Dette betyr at fra 28. februar 2013 kl 20.00 er bispestolen i Roma, Sankt Peters stol, vakant. Det må innkalles til et konklave for å velge den nye paven av dem hvis ansvar det er.

Kjære brødre, jeg takker dere svært oppriktig for all den kjærlighet og det arbeide dere har støttet meg med i min tjeneste og ber om forlatelse for alle mine feil. Og nå, la oss betro Den hellige kirke til vår øverste hyrde, vår Herre Jesus Kristus, og bønnfalle hans hellige mor, Maria, om at hun må bistå kardinalfedrene med sin moderlige omsorg i valget av en ny pave. Når det gjelder meg selv, ønsker jeg også hengivent å tjene Guds hellige kirke i fremtiden gjennom et liv viet til bønn.