Kirketomt på Jessheim klar til overtagelse

St. Gudmund menighet på Jessheim forhandler om kjøp av en tomt på syv mål, hvor det skal bygges kirke og menighetssenter. Kirken ligger i Kart tomt Jessheimområdet Holen, hvor det også er regulert til 60 boliger og barnehage (ikke i Kirkens eie). Tomten koster 5,25 millioner + dokumentavgift. Tilslutning av vann/kloakk og vei kommer i tillegg. Forberedelsene til bygging av infrastruktur starter forhåpentligvis etter påske, da kan også tomten formelt overtas. Menigheten på Jessheim, som omfatter et område hvor befolkningen er i rask vekst, har i to år holdt til i Oslo katolske bispedømmes "kirke på hjul". Før ny kirke kan bli virkelighet, trengs ennå masse innsats, og menigheten er takknemlig for alle gaver.

Menighetens område er nede til venstre på bildet, det planlagte kirkebygget er markert i rødbrunt.