Forside Prekenen holdes av p. Arne Marco Kirsebom SS.CC.