Utnevnelser til Oslo katolske bispedømmes pastoralråd

Heidi H. Øyma

Den 11. februar har biskop Bernt Eidsvig utnevnt Heidi H. Øyma (bildet) til arbeidsutvalget (AU) i bispedømmets pastoralråd (PRO). Utnevnelsen ble nødvendig da det oppsto en vakans i AU, en situasjon som ikke dekkes av statuttene, og gjelder ut perioden.

Pastoralrådet i bispedømmet består av representanter for landets menighetsråd, presteskapet, ordenssøstre og landsomfattende foreninger. For at rådet bedre kan være et organ som gjenspeiler mangfoldet i bispedømmet, forutser statuttene at biskopen kan utnevne inntil fem medlemmer. Den 1. mars har derfor biskop Bernt Eidsvig utnevnt følgende nye medlemmer til PRO: Leonides ("Leoni") Leonen Gelacio, Marcin Andrzej Fojcik, Zeremariam Yohannes og Roxicca Thirumeny.