Danskene krever olavsarmen tilbake

Dette var katolsk.nos aprilsnarr 2013!


Olavsrelikvien

– Benet hører uomtvistelig hjemme i København!

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo mottok den 30. mars 2013 et brev fra Danmarks kongehus, hvor Hennes Majestet Dronningen egenhendig ber om å få den berømte olavsarmen med olavsrelikviet tilbake.

I begjæringen, som ble levert biskop Eidsvig via det apostoliske nuntiatur i Stockholm, heter det:

Da vår kong Fredrik VII i 1862 meget generøst skjenket benet som gave til dronning Josephine, fordi biskop Studach hadde anmodet om dette på vegne av norske katolikker, kan han umulig ha vært klar over at relikvien faktisk var ekte. Kongen skriver jo i sine daglige memoarer at han anså benet som en raritet blant andre rariteter i Kongens Museum i København og at nordmennene for hans del gjerne kunne venerere dette eldgamle skinnbenet. Nå når benet vitterlig synes å stamme fra Olav den hellige, synes det Oss derfor tilforlatelig å anmode om å få det tilbake snarest, slik at det kan stilles permanent på utstilling i Kongens Museum i København, hvor det historisk sett utvilsomt hører hjemme. 
Norsk oversettelse: KI – Katolsk informasjonstjeneste, Oslo
Bekrefter ektheten: Forfatter Øystein Morten

Det var religionshistoriker og forfatter Øystein Morten som i boken "Jakten på Olav den hellige" nylig kunne avsløre at skinnbenet som oppbevares i "olavsarmen" i et monter i St. Olav domkirke i Oslo, etter all sannsynlighet har tilhørt Olav Haraldsson – Hellig Olav. En C14-test og undersøkelse av benets mitokondrielle DNA (den kvinnelige slektslinjen) har med over 90% sannsynlighet slått fast at benet er nettopp det katolikker i Norge alltid har trodd: et relikvie av helgenkongen selv.

Utilstedelig begjær: H.M. Dronning Margrethe II av Danmark

En utilstedelig begjæring

Biskop Eidsvig uttaler til katolsk.no at anmodningen fra danskehoffet skaper en viss uro.

– Selv om jeg – og mange med meg – er glad i Danmark generelt og København spesielt, nærer jeg stor uvilje mot å innfri denne utilstedelige begjæring. Jeg anmoder derfor de troende i Norge til å bidra til et opprop mot denne situasjon som nu har inntruffet. Efterat vi har fått tilstrekkelig med støtte, vil jeg ta dampskibet til København for egenhendig å overlevere vår underskriftkampanje for hele det norske folks vederkvegelse. Hva som vil skje efter … Det vil nu tiden vise … Selv er jeg er imidlertid klar til kamp og utelukker ikke at generalvikaren og jeg må ty til sivil ulydighet og lenke oss fast til glassmonteret. Armen er norsk, og må forbli i Norge!

Opprop

Det er mulig å sende inn sin støtte til at relikviet etter vår nasjonalhelgen skal forbli i landet. Men det haster! Send enten telegram til bispedømmets administrasjon (Akersveien 5, 0177 Oslo) eller telefax (23219501). Aller raskest er det å sende inn din støtte elektronisk ved å klikke på linken nedenfor. OBS i alle tilfeller trenger vi ditt fødsels- eller D-nummer så vi vet hvem du er.

Klikk her for å gi din støtte til oppropet!

av Mats Tande publisert 01.04.2013, sist endret 23.02.2014 - 14:03