OKB: Justering av menighetsgrenser på Østlandet

nullI forbindelse med opprettelsen av den nye katolske menigheten i Groruddalen i Oslo den 15. mars i år, gikk Oslo katolske bispedømme ut med en bred høring ikke bare om grensene for den nye menigheten, men også om et par andre menighetsgrenser. (De områdene man spurte om, er markert med rødt på kartet.) Det kom inn mange høringssvar innen fristen 1. mars.

Etter å ha sett på høringssvarene og hørt de involverte menighetene og presterådet har biskop Eidsvig besluttet følgende menighetsgrenser, gjeldende fra 31. mars:

Den nye St. Johannes apostel og evangelist menighet vil omfatte postnumrene 0582 - 0584, 0586, 0589-0599, 0668 og 0950-1099.

Nittedal kommune (622 registrerte katolikker) overføres fra St. Olav menighet i Oslo til St. Magnus menighet, Lillestrøm. Nittedal ligger nord for Oslo, Mange av katolikkene der har allerede lenge gått i messen i St. Magnus.

Poststedet 1970 Hemnes i Aurskog-Høland kommune (46 registrerte katolikker) overføres fra Lillestrøm til Askim. Poststedet ligger vesentlig nærmere Askim enn Lillestrøm.

I Enebakk kommune: Poststedene 1911 Flateby (132 katolikker) og 1912 Enebakk (45 katolikker) overføres fra St. Hallvard til Lillestrøm. Disse stedene ligger vesentlig nærmere St. Magnus enn det planlagte senteret for en fremtidig ny menighet på Mortensrud (p.t. St. Hallvard). 1914 Ytre Enebakk (116 katolikker) forblir som nå del av St. Hallvard.

De øvrige spørsmål som ble berørt i høringen, er det foreløpig ikke tatt noen beslutning om. De vil ble avgjort ved neste menighetsdeling i Oslo.

For lokalkjente i Oslo

St. Johannes' menighet omfatter ikke hele det området av Oslo som vanligvis forstås som Groruddalen. Den sørligste fjerdeparten forblir i St. Hallvard (sørlige deler av de administrative bydelene Bjerke og Alna). Det innebærer at Lunden kloster kommer innenfor grensen til den nye menigheten.

Hvis man drar fra Oslo sentrum og nordover, kommer man inn i St. Johannes' menighet på Trondheimsveien ved Sinsenkrysset, på Økernveien ved krysset med Skogvollveien, på Nordalveien før blokkene til Martin Borrebekkens vei, på Grorudbanen mellom Risløkka og Vollebekk T-banestasjon, på Østre Aker vei ved avkjørselen til Brobekkveien, på Strømsveien ved Alfaset-rundkjøringen, på E-6 ved avkjørselen til Lindebergåsen, og på Tvetenveien ved rundkjøringen nesten samme sted - før Lindebergåsen.