Organist i 60 år

Leo Weber, organist i Vår Frue menighet, Porsgrunn. Foto:Ida Barcley

Leo Weber har vært trofast på orgelkrakken i Vår Frue kirke i Porsgrunn fra 1951. Han var 22 år da han begynte. Siden har han stilt opp til alle messer; høytider og festgudsjenester, begravelser og bryllup, midnattsmesser til jul og påske, helt uten økonomisk godtgjørelse.

I påskedagens høymesse takket sognepresten i Vår Frue menighet pater Inpa for innsatsen og representant fra menighetsrådet holdt en tale på vegne av menigheten.

Vi har mye å takke Leo Weber for med sitt vakre orgelspill gjennom alle de årene han har vært en trofast medarbeider. TAKK Leo!


Takkeord til Leo fra sogneprest Inpa

Kjære dere,

Vi er her for å vise stor takknemlighet til Leo Weber for sin 60 års innsats som organist i vår menighet.

Ord er ikke nok for å beskrive hans bidrag til kirken. I flere generasjoner har han hjulpet til å gjøre liturgien vakker, han har vært organist og ledet kor, helt frivillig uten betaling.

For det katolske livet er liturgien helt sentralt, og Leo har vært en viktig del i dette.

Vi har alle opplevd den musikalske gaven han har gitt oss, og hvordan det har hjulpet våre bønner.

Vi er vant til musikken hans og kommer til å savne ham bak orgelet, vi kan være sikre på at vår kirke hadde vært stille uten Leo.

Jeg har bare kjent ham i seks måneder, men kan si at han har betydd mye for meg også.

Han er en mann med humor. Jeg håper han i denne tiden kan være velsignet av Guds nåde og velsignelse, og oppfordrer dere til å be for ham i takknemlighet. Takk!

Fra porsgrunn.katolsk.no

av Mats Tande publisert 01.04.2013, sist endret 01.04.2013 - 01:03