Seminar i regi av Caritas Norge: Migrasjon og utvikling

nullHåndverkeren 26. april 2013: 0900 – 1500

Caritas Norge inviterer til todelt seminar 26. april.

Seminaret åpnes av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Del I: Diasporas rolle i norsk utviklingsarbeid (fra kl 9-11.30)

Hvilken rolle spiller diasporagrupper i norsk utviklingsarbeid? Hvilke muligheter har diaspora og hva består utfordringene av? Blir diasporas ressurser godt nok utnyttet?

Representanter fra NORAD, PRIO og Utviklingsfondet møter representanter fra diaspora-grupper som aktivt bidrar til utviklingen i sine opprinnelsesland til debatt om hvordan denne delen av befolkningen kan bedre involveres og engasjeres.

Lunsj serveres ca kl 11.30.

Del II: De bygger Norge – Arbeidsimmigranters rolle og rettigheter i norsk arbeidsliv (fra kl 12-15)

Foredrag ved Jon Horgen Friberg fra Fafo:

Arbeidsmigrasjon og Norge - situasjonsbilde 2013 og framtidige utfordringer

Politikerdebatt med panel bestående av Per-Kristian Foss (H), Aksel Hagen (SV), Laila-Marie Reiertsen (FrP), Rebekka Borsch (V) og Thor-Erik Forsberg (AP).

Debatten ledes av tidligere valgkommentator i NRK, Geir Helljesen.

Seminaret arrangeres på håndverkeren konferansesenter i Rosenkrantzgate 7 og er åpent for alle.

Påmelding sendes til caritas@caritas.no. snarest, vennligst spesifiser om du ønsker å delta på hele arrangementet eller kun en av delene.

Mer informasjon om seminaret og Cartias Norge finner du på www.caritas.no.

DETALJERT PROGRAM

DIASPORAS ROLLE I NORSK UTVIKLINGSARBEID

0900      Velkommen (Caritas Norge) Martha Rubiano Skretteberg    

0905      Utviklingsministeren Heikki Edisvoll Holmås                 

0915      Peace Research Institute Oslo (PRIO) Marta Bivand Erdal                        

0930      SMILE INT.(diaspora org. - Pakistan) Tariq Mohammed                         

0945      DCN (diaspora org. - DR Kongo) Tito Mbondo Kpakwa                  

0955      CATWAS (diaspora org. - Sri Lanka) Juwachim Reginold                       

1005      Kaffepause                                                      

1020      NORAD Vigdis Halvorsen                            

1035      Utviklingsfondet Alice Ennals                                      

1050      Panel Spørsmål fra salen                                                        

1130      Sluttseksjon og lunsj                   

ARBEIDSIMMIGRASJON

Møteleder Geir Heljestad

1200      Arbeidsmigrasjon og Norge - situasjonsbilde 2013 og framtidige utfordringer,  Jon Horgen Friberg, Fafo

1230      Politikerpanel svarer på spørsmål om arbeidsinnvandring til Norge: Per-Kristian Foss (H), Aksel Hagen (SV), Laila-Marie Reiertsen (FRP), Rebekka Borsch (V), Thor-Erik Forsberg (AP) 

1345      Pause

1400      Debatt – spørsmål til panelet

1500      Avslutning