St. Paul gymnas søker spesialpedagog

nullSt. Paul gymnas søker spesialpedagog i inntil 100% stilling fra skoleåret 2013/2014. Stillingen kan kombineres med andre fag i videregående opplæring som skolen gir undervisning i.

St. Paul er et katolsk gymnas i Bergen med to paralleller og ca. 100 elever på VG1 og VG2 fra skoleåret 2013/2014. Skolen drives med offentlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Søker må forplikte seg på skolens formålsparagraf. Sjekk www.stpaulgymnas.no for ytterligere opplysninger om skolen.

Søknad sendes: gymnas@stpaul.no

Søknadsfrist: 21. mai 2013

Kontakt:

  • Prosjektleder Gjermund Høgh, tlf. 55 21 59 31
  • Avdelingsleder Petter Gjessing, tlf. 55 21 59 32
av adm — publisert 25.04.2013, sist endret 26.04.2013 - 11:15