Økende antall katolikker i verden, flere prester og seminarister

2013-utgaven av Vatikanets årbok, den såkalte "Annuario Pontificio", ble mandag den 13. mars overrakt til pave Frans.

Annuario er verdenskirkens "Hvem er hvem", og på over 2000 sider nevnes navn og data for alle bispedømmer, dets biskoper og generalvikarer, samt statistiske opplysninger om antall katolikker og dåp. Paven fikk også overlevert "Annuarium Statisticum Ecclesiae", kirkens statistikkårbok.

Her følger noen statistiske høydepunkter (NB: Tallene er for 2011)

  • Antallet katolikker økte fra 1 196 000 000 i 2010 til 1 214 000 000 i 2011, en økning på 18 millioner troende. Antallet katolikker verden over har de siste årene holdt seg stabilt på 17.5%.
  • Antall katolikker fordelt på totalbefolkningen varierer mye mellom kontinentene. Afrika har økt med 4.3%, med en parallell befolkningsvekst på 2.3% i perioden 2010-2011. I Asia har antallet katolikker økt med 2%, med en befolkningsvekst på 1.2%. I Amerika og Europa er veksten i antall katolikker proporsjonalt med befolkningsveksten forøvrig (0.3%). I 2011 var antallet katolikker fordelt på kontinentene slik: Amerika (48.8%); Europa (23.5%); Afrika (16%); Asia (10.9%) og Oceania (0.8%).
  • Fra 2010 til 2011 økte antallet biskoper fra 5104 til 5132, altså 0.55%. Økningen skjedde hovedsakelig i Oceania (4.6%) og Afrika (1%). Asia og Europa befinner seg noe under gjennomsnittet.
  • Den jevne økningen i antall prester siden år 2000 fortsetter: I desember 2011 var antallet 413 418 sammenlignet med 412 236 i 2010. Det er fremdeles Asia og Afrika som står for veksten, med henholdsvis 39.5% og 32%. Amerika har et jevnt antall på 122 000 prester, mens Europa har hatt en nedgang på drøye 9% de siste ti årene.
  • Antallet permanente diakoner har økt kraftig: Fra 29 000 i 2001 til 41 000 i 2011. Nord-Amerika og Europa leder an med 97.4% av totalen.
  • Antallet (ikke-ordinerte) mannlige ordensmedlemmer har nådd litt over 55 000. Økningen finner sted i Afrika og Asia (henholdsvis 18.5% og 44.9%), mens antallet synker i Amerika (-3.6%), Europa (-18%) og Oceania (-21.9%).
  • Tallet på kvinnelige ordensmedlemmer har sunket betydelig, fra 792 000 i 2001 til 713 000 i 2011. Igjen ser vi at antallet øker i Afrika og Asia (28% og 18%), mens nedgangen i Europa, Oceania og Amerika er på henholdsvis -22%, -21% og -17%.
  • Antallet seminarister har de siste ti årene økt med 7.5%, fra 112 244 til 120 616. Den sterkeste økningen har funnet sted i Afrika (30.9%) og Asia (29.4%). Europa og Amerika har hatt en nedgang på henholdsvis -21.7% og -1.9%.