Ansettelser i Oslo katolske bispedømme

Eskil SkjeldalEskil Skjeldal er fra 1. mars ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling ved Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, hvor hans arbeidsfelt er å fremme et katolsk skribentmiljø i bispedømmet og med det styrke det katolske nærvær i den offentlige debatt. Skjeldal er stipendiat i teologisk etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, freelance-journalist og litteraturkritiker.

 Karol Michalczuk (foto1)Karol Michalczuk, som har vært ansatt som medarbeider i en prosjektstilling i Oslo katolske bispedømme siden 1. april 2011, har fått forlenget sin stilling ut året. Karols hovedoppgave er å være redaktør for bispedømmets polske blad, Informator Katolicki. Utgivelsen av bladet er en prøveordning, som i første omgang skulle vare i to år, til våren i år. Ordningen er nå forlenget ut året.