Ny patriark av Lisboa og ny erkebiskop av Wroclaw

nullVatikanet, 18.5.2013 (KI/KAP) – Pave Frans utnevnte lørdag den 18. mai nye overhoder for to betydelige europeiske erkebispedømmer: Lisboa og Wroclaw. Pave Frans innvilget den aldersbetingede avskjedssøknaden fra den portugisiske patriark-kardinal José da Cruz Policarpo (77) og utnevnte Manuel José Macário do Nascimento Clemente (64) (bildet) til hans etterfølger som den syttende patriark av Lisboa. Den nye overhyrden har siden 2007 vært biskop av Porto. Lisboa og Venezia er de eneste bispedømmene i vesten hvor biskopene bærer tittelen patriark. Innsettelsen av den nye patriarken er planlagt til 7. juli 2013.

Samtidig utnevnte paven hjelpebiskop Jozef Piotr Kupny (57) i Katowice til ny erkebiskop av Wroclaw og innvilget den aldersbetingede avskjedssøknaden fra erkebiskop Marian Golebiewski (75), som har hatt embetet siden 2004.

Patriark Clemente ble født den 16. juli 1948 i Torres Vedras ved Lisboa. Han utdannet seg først til historiker før han trådte inn i presteseminaret i sitt hjembispedømme, og han ble presteviet i 1979. Deretter var han først viserektor og senere rektor ved presteseminaret samt dosent ved det teologiske fakultetet. I 1999 ble han utnevnt til hjelpebiskop i Lisboa, og i 2007 ble han biskop av Porto. Han er nå visepresident i den portugisiske bispekonferansen. I 2012 ble han utnevnt av pave Benedikt (2005-13) til medlem i Det pavelige medierådet.

Erkebiskop Kupny ble født i 1956 i Dabrowka Wielka i Schlesien og presteviet i 1983. Etter tre år som kapellan i hjembispedømmet Katowice fortsatte han studiene ved det katolske universitetet i Lublin og tok i 1993 en doktorgrad i katolsk sosiallære. Mellom 2001 og 2004 var Kupny rektor for presteseminaret i Katowice, og i 2005 ble han utnevnt til hjelpebiskop der.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)