Verdensvid tilbedelse på Kristi Legemsfest

Kart verdensvid tilbedelse

Temaet for dagen er "En Herre, en tro".

I anledning Troens år har pave Frans oppfordret katolikker over hele verden til å delta i tilbedelse av Alterets hellige sakrament samtidig. Tilbedelsen finner sted førstkommende søndag, klokken 17-18 i anledning Kristi Legemes og Blods fest. Festen er egentlig førstkommende torsdag, men flyttes mange steder, inkludert i Norge og i Italia. Tradisjonen tro feirer paven tradisjonelt dagen med en prosesjon  i Romas gater (fra San Giovanni in Laterano til Santa Maria Maggiore) på torsdag. I år vil han i tillegg fra Peterskirken lede alle verdens katolikker i en times tilbedelse på søndagen.

Også menighetene og klostrene i  Norge er oppfordret til å delta. Med på initiativet er blant annet St. Olav domkirke i Oslo. Kontakt din menighet for å høre hva som skjer.  De som ikke har anledning til å bli med på tilbedelse i menigheten, oppfordres til å be privat i sine hjem og familier.

Paven har spesifikt ytret ønske om at alle skal be samtidig - uavhengig av den lokale tidssonen. Dette vil for eksempel si at tilbedelsen vil begynne klokken tre lokal tid på Reykjavik, mens den i Honolulu vil finne sted klokken 5 om morgenen, og i Vetnam, hvor alle bispedømmer har respondert, vil tilbedelsen starte klokken 22. Noen steder i Oceania vil det allerede være mandag når tilbedelsen begynner.

Rino Fisichella, president for det pavelig råd for nyevangelisering opplyste på en pressekonferanse i dag at det har vært "massiv oppslutning" om initiativet, som han kalte "historisk". For første gang i historien skal verdens katolske katedraler "være synkronisert etter Roma-tid og forene seg med paven i eukaristisk tilbedelse."

Paven har to spesielle intensjoner for bønnen: Det ene er at Herren må gjøre Kirken over hele verden stadig vakrere "uten den minste flekk eller rynke" (Ef 5,27) for bedre å forkynne Evangeliet, den andre er for alle som lider under krig, fattigdom, menneskehandel eller andre former for slaveri.