Frigjøringsteologen Gustavo Gutiérrez OP 85 år

nullLima, 8.6.2013 (KI/KAP) - Gustavo Gutiérrez, en av verdens mest innflytelsesrike katolske teologer og grunnlegger av frigjøringsteologien, fylte 85 år lørdag den 8. juni. Mer enn to dusin universiteter over hele verden har hittil tildelt ham tittelen æresdoktor, og i tillegg har han mottatt viktige internasjonale utmerkelser. Han er fortsatt gjesteprofessor ved universitetet Notre-Dame i Indiana i USA. Sin fødselsdag feirer han i fattigkvarteret i den peruanske hovedstaden Lima.

Fra 1960-tallet reagerte teologer på de voksende sosiale misforholdene i Latin-Amerika med å utvikle en frigjøringsteologi, som Vatikanet hadde en kritisk vurdering av. Gutiérrez arbeidet og arbeider med dette forsøket på å finne et teologisk svar på undertrykkelsen og berøvingen av menneskenes rettigheter. I 1971 utga han boken «Frigjøringsteologi» (Teología de la liberación), som har kommet ut i mange land og på mange språk og har gitt bevegelsen sitt navn. Frigjøringsteologien førte også til oppstarten av de såkalte basismenighetene, som i dag er utbredt.

Gustavo Gutiérrez Meriño ble født den 8. juni 1928 i Lima i Peru og studerte medisin, filosofi, psykologi og teologi i Lima, Leuven/Louvain (Löwen) og Lyon. Han ble presteviet i 1959, og i lang tid virket han som professor ved det katolske universitetet i Lima. I 1999 trådte han inn i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). I de siste årene har han foretatt en kritisk gjennomgang av den historiske bakgrunnen for frigjøringsteologien. For bare noen uker siden utga han sine betraktninger om frigjøringsteologiens spiritualitet på spansk.

Mens Roma på midten av 1980-årene grep inn mot teologene Leonardo og Clodovis Boff og fratok dem deres læretillatelser, avviste den peruanske bispekonferansen i 1984 en inngripen mot Gutiérrez. Fra 1990 ble hans teologiske verker undersøkt av Troslærekongregasjonen i Vatikanet og de peruanske biskopene, uten at det fikk noen konsekvenser. Selv innrømmet han absolutt «overdrivelser, sågar noen villfarelser» i frigjøringsteologien og distanserte seg gjentatte ganger fra marxismen.

In Rimac i Lima grunnla han i 1975 studiesenteret Instituto Bartolomé de Las Casas, som han fortsatt leder. Reiser førte ham stadig til Tyskland, og bemerkelsesverdig er det snart 25 år lange vennskapet mellom Gutiérrez og den nåværende prefekten for den romerske Troslærekongregasjonen, erkebiskop Gerhard Ludwig Müller. Denne lærte som teologiprofessor Gutiérrez å kjenne under en reise til Peru. I 2004 utga de sammen en bok om frigjøringsteologien. Gustavo Gutiérrez deltok ved Müllers bispevielse den 24. november 2002, sammen med blant andre Troslærekongregasjonens daværende prefekt, kardinal Joseph Ratzinger.

Gutiérrez ble i 1993 tildelt den franske Æreslegionen (Légion d’honneur), og i 2003 fikk han Prinsen av Asturias’ pris på 50 000 euro. Teologen er blant annet æresdoktor ved de tyske universitetene Tübingen og Freiburg samt ved universitetene i Nijmegen i Nederland og i St. Louis i USA.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)