OSLO: St. Johannes menighet søker menighetssekretær

nullDen nyopprettede St. Johan­nes menig­het i Oslo tren­ger en menig­hets­sek­re­tær i 60–80% stil­ling, med mulig­het for full­tids­stil­ling. Kon­takt sogne­prest for nær­mere infor­ma­sjon angå­ende arbeidsinstruks.

Lønn: etter avtale

Søk­nads­frist: 23. juni 2013

Søk­nad sen­des til: St. Johan­nes menig­het, Bredtve­tveien 12, 0950 OSLO

Søk­nad kan også sen­des elek­tro­nisk til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

 

av adm — publisert 11.06.2013, sist endret 11.06.2013 - 15:10