P. Erik Varden ny overordnet i Mount Saint Bernard

http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/evarden/erik-varden-foto2P. Erik Varden OCSO, cisterciensermunk ved Mount Saint Bernard i England, er utnevnt som superior ad nutum i klosteret. Munkene avholdt den 11. juni abbedvalg, etter at deres overordnedes annen seksårsperiode var utløpt. Ifølge ordenens lovgivning kreves et absolutt flertall (halvparten av stemmene pluss én) for et valg; to tredjedeler av stemmene for en postulasjon (hvis det dreier seg om en medbror som ikke ennå har fullført syv år etter avlagte evige løfter). Da valget ikke gav et definitivt resultat, besluttet visitatoren å utnevne det som kalles en superior ad nutum for maksimum tre år, for å overta ledelsen av klosteret og for å forberede kommuniteten på et nytt, definitivt valg. Etter å ha rådført seg med brødrene bad visitatoren p. Erik Varden om å påta seg rollen, og han ble innstallert same kveld.

Ifølge cisterciensernes konstitusjoner er en superior ad nutum utstyrt med «ordinær myndighet», slik at «alt det som [i konstitusjonene] sies om en abbed, også gjelder ham» (34).

 

 

av adm — publisert 13.06.2013, sist endret 13.06.2013 - 14:53