Pontifikalmesse i St. Olav 22. juni

foto1.jpgBiskop Bernt Eidsvig av Oslo katolske bispedømme inviterer til høytidelig pontifikalmesse 22. juni, klokken 15.00. Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem feirer da sitt andre investitur i Norge, da Kjell I. Maudal skal slås til ridder av den hellige grav.

Ordenen arbeider for å styrke kirken i Det hellige land gjennom bønn og almisser til drift av kirker, presteseminar, skoler, sykehus og andre prosjekter. Ordenen overfører årlig ca. 7 millioner euro til det latinske patriarkat i Jerusalem. Alle medlemmer er forpliktet til å bidra med midler.

Velkommen!