Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds mor

I anledning festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen arrangerer St. Hallvard og St. Olav menigheter en prosesjon gjennom gatene fra St. Hallvard til St. Olav kirke.

Mariaprosesjon
Fra Mariaprosesjonen i 2010
Prosesjonen finner sted:

Lørdag 17. august 2013

Arrangementet innledes med bønn i St. Hallvard kirke kl.16.30. Deretter går prosesjonen til St. Olav kirke hvor det feires messe med biskop Czeslaw Kozon av København.

Vi oppfordrer alle til å sette av denne ettermiddagen for å delta i prosesjonen, med bønn og sang, gjennom Oslos gater til ære for Vår Frue som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster.

Alle ønskes hjertelig velkommen, ikke minst barnefamilier.

Har du nasjonaldrakt så, er det fint om du bærer den denne dagen. Slik kan prosesjonen bli en synliggjøring av den Verdenskirken som ærer vår Mor og Kirkens Mor.

PRAKTISK INFORMASJON

  • Vær ute i god tid. Vi starter i St. Hallvard kirke med en liten innledning, deretter starter prosesjonen kl. 16:30
  • Prosesjonen går langs: St. Hallvard kirke, Enerhauggata 4 - ned til Sørligata, til venstre ned Tøyengata til Urtegata. Urtegata bort til Vahlsgata og Vahlsgata til fotgjengerovergangen ved rundkjøringen til Akerselva/Hausmannsgate. Hausmannsgate opp til Rostedsgate. Rostedsgate opp til Fredensborgveien, Fredensborgsveien til Thor Olsens gate, Thor Olsens gate til Akersveien og til St. Olav domkirke.

Vel møtt!

Kontaktpersoner:

St. Olav menighet v. prestene: tlf. 22 98 21 65; St. Hallvard menighet v. prestene: tlf. 23 30 32 00; Mariana G. Cosenza rep. for prosesjonskommiteen: tlf. 992 24 299; Spansktalende gruppe: Graciela Miranda, 977 05 686,  gracielamiranda2011@gmail.com

LAST NED PLAKAT!