Sigurd Sverre Stangeland med doktordisputas

Sigurd Sverre Stangeland, som Tromsø stift har antatt som prestestudent, disputerte til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Trondheim, 31. mai 2013 over avhandlingen "Die Rolle Deutschlands im Völkermord an den Armeniern 1915-1916".

Stiftet var representert ved msgr. Torbjørn Olsen.

Sigurd Sverre Stangeland er opptatt ved Germanicum et Ungaricum i Roma for å studere filosofi og teologi ved Det pavelige universitet Gregoriana i Roma fra høsten 2013. 

Melding fra Tromsø stift

av Webmaster publisert 03.06.2013, sist endret 03.06.2013 - 11:06