Øystein Lund diakonvies 28. august

Øystein LundDr. theol. Øystein Lund (46) vies til diakon i St. Olav domkirke, Oslo, den 28. august 2013 kl 18.00.

Lund er gift og har to barn. Han var tidligere luthersk prest, men ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 2009, og ble prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i 2012. Den hellige Stol har nå gitt tillatelse til at blir ordinert til diakon og prest.

Fra 1994 har han vært ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet innenfor faget Det gamle testamente

Lund er studiedekan ved St. Eystein presteseminar, medlem av Akademisk studieråd og medlem av Kommisjonen for det permanente diakonat.

+ Bernt Eidsvig  Can.Reg.
Biskop av Oslo

av Mats Tande publisert 29.07.2013, sist endret 27.08.2013 - 14:06