Førde: Takk, p. Dariusz

Gruppebilde avskjedsfest FørdeSøndag 25.august var det stappfullt med katolikker i Førde Bedehus. Fra alle kanter av Sogn og Fjordane kom det over 200 troende for å ta avskjed med p. Darek, Dariusz Buras, som etter fire år i Førde og ca 200.000 km i bilen på kronglete veier i dette fylket nå flytter til St. Olav menighet i Oslo. Som vanlig i Sogn ble messen riktig katolsk – feiret på minst fire språk (norsk, polsk, slovakisk og engelsk), men denne dagen var ikke p. Darek alene ved alteret. Hans sommervikar p. Damian Kurek var til stede, og fra Bergen kom sognepresten Dom Alois Brodersen. Menigheten deltok ivrig i liturgien og mange var synlig rørt.

St. Paul menighet har laget en plan for messefeiring og katekese på de 8 – 9 messesteder i Dom Alois takker p. DariuszFolk takker p. Dariuz i FørdeSogn i høst, med messe i Førde hver søndag og noen lørdager, og sjeldnere andre steder, med en prest reisende fra Bergen til Sogn hver uke. Men uten en fastboende prest blir det ikke det samme, og katolikkene i Sogn og Fjordane går en krevende tid i møte mens de venter på en ny pastor.

Dom Alois takket p. Darek for de fire årene og hans store innsats på Vestlandet, deretter var det taler og sang på flere språk og kirkekaffe hvor alle kunne si farvel til sin pastor og snakke med sognepresten.

St. Paul menighet – i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane – ønsker p. Darek alt godt og mange Guds velsignelser over hans virke i St.Olav.

Ewa Bivand, menighetsrådsleder

foto: Marcin Fojcik og Ewa Biwand