Oslo katolske bispedømme med i Klimavalg 2013

Oslo katolske bispedømme har meldt seg inn i Klimavalg 2013 – en partipolitisk uavhengig allianse på over 80 organisasjoner som jobber for å sette klimautfordringene på dagsorden.

nullAlliansen stiller seg bak seks politiske krav:

  • Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger.
  • Ta det historiske ansvaret på alvor.
  • Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling.
  • Norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningstempoet.
  • Folket en viktig del av løsningen.
  • Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for frivillig å redusere utslipp av klimagasser.

– En viktig sak for Kirken. Klimasaken er viktig for Den katolske kirke og for katolikker i Norge, sier samfunnskontakt Ingrid Rosendorf Joys til Klimavalg 2013.

– Vi opplever oss som forvaltere av et skaperverk, og at denne forvalteroppgaven er gitt oss fra Gud, som har skapt både jorden og menneskene. Vi opplever nå at vi mennesker ikke klarer å forvalte jordkloden i pakt med fornuftige og bærekraftige prinsipper: å kunne overgi skaperverket i minst like god stand til våre barn, som vi fikk det av våre foreldre.

Klimasaken handler også om global rettferdighet, fremhever Joys.

– Mens fattige i fattige land står for en brøkdel av ansvaret for krisen vi befinner oss i, bærer de størstedelen av kostnadene og konsekvensene. Vi i rike land, som har utviklet oss på bekostning av miljøet, betaler en langt mindre pris for klimaendringene og miljøskadene.

Ingen partipolitisk allianse. Klimavalg 2013 har en viktig oppgave med bevisstgjøring rundt den enkeltes beslutningsgrunnlag, sier Joys, men presiserer at kampanjen ikke kan bli en partipolitisk allianse.

– I gode saker er det bra og lurt å ha et bredt tilfang. Klima berører oss alle, og det å få til en bred allianse av religiøse organisasjoner, fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, sivile samfunn osv, er svært positivt og gjør oss slagkraftig. Det er likevel viktig å huske at det er de seks felles kravene som samler oss, vi kan ikke bli en partipolitisk allianse. I valg av hvilket parti en skal stemme på står mennesker fritt, og det er opp til den enkelte hvordan avveiningen mellom klima og andre gode saker blir. 

Aksjonsdag og økumenisk gudstjeneste. Lørdag 24. august inviterer alliansen til stor konsert med en rekke norske artister på Eidsvolls plass klokken 16.00. Samme dag holdes det økumenisk forbønnsgudstjeneste i Oslo domkirke klokken 18.00. Her deltar representanter fra Den katolske kirke, Metodistkirken, Frikirken, Frelsesarmeen og Den norske kirke.

Klimavalg 2013 – offisielt nettsted

av Webmaster publisert 16.08.2013, sist endret 16.08.2013 - 12:04