Varsler kamp mot menneskehandel

Menneskehandel er temaet for en kommende konferanse i Vatikanet 2.-3. november.

Forskere og akademikere fra Det pavelige vitenskapsakademi, Det pavelige Akademi for Sosialvitenskapene og Det internasjonale forbund for katolske legeforeninger skal sammen utarbeide en handlingsplan til bekjempelse av menneskehandel – av mange omtalt som vår tids slavehandel.

Møtet kommer etter et initiativ fra pave Frans, som i en tale i mai kalte menneskehandel for "en foraktelig aktivitet, en skamplett for våre samfunn som beskriver seg som siviliserte".

– Vi må være takknemlige overfor pave Frans for å ha identifisert et av de viktigste sosiale dramaene i vår tid, og at han har vist tillit til våre katolske institusjoner ved å be oss sette sammen denne arbeidsgruppen, sier biskop Marcelo Sánchez Sorondo, kansellist i Det pavelige vitenskapsakademi, til Vatikanradioen.

– Menneskehandel er en fryktelig krenkelse mot menneskeverdet og et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Ifølge en rapport fra 2012 fra FN-kontoret for narkotika og kriminalitet, blir årlig over 20 millioner mennesker ofre for tvangsarbeid. I tillegg utsettes to millioner mennesker for sex-trafficking hvert år, derav 60% jenter.

– Enkelte observatører hevder at menneskehandel innen få år vil overstige narko- og våpenhandel, og med det bli den mest lukrative kriminelle virksomhet i verden, advarer biskop Sánchez Sorondo.